HomeHet huwelijk en zijn plaats in een vrije samenlevingPagina 18

JPEG (Deze pagina), 426.10 KB

TIFF (Deze pagina), 4.41 MB

PDF (Volledig document), 28.24 MB


X; #·
l
' l‘ 16
, humaner, wijzer, minder redelooze overtuiging moet
^ zich doen gelden, en wanneer wij op moeilijkheden
ll E stuiten, moeten wij ze rustig en kalm onder de oogen j
i zien, bekommerd om het welzijn der menschheid, je
dat hooger staat dan eenige wet, hoe« oud en
_ eerbiedwaardig ook. _ ~
i Ik stel dus, zonder de omstandigheid te verhelen ii
, dat de kwestie ingewikkeld is, en dat onze conclusies #
misschien te veel in de lucht hangen, dat wij zoo i
verstandig als wij met schik kunnen doen, ten eerste i
; sommige van de schaduwzijden of de leemten
Y van onze tegenwoordige huwlijksgebruiken gaan
l beschouwen, en ten tweede de verbeteringen die
zich ten dezen aan ons voordoen, en die uitvoerbaar
schijnen.
‘ . Vl/`anneer wij dan gaan vragen, hoe het tegen- l
j woordig met deze dingen staat gesteld, worden _
j wij dadelijk getroffen - wij handelden er reeds E
[ over in een ander geschrift*) - door het ernstig
li gebrek aan eenig opzettelijk onderwijs voor de jeugd V
Lijfs­1iefde en haar plaats in een vrije maatschappij.
r
!
2
j i
E .
i 'ä