HomeHet huwelijk en zijn plaats in een vrije samenlevingPagina 17

JPEG (Deze pagina), 482.31 KB

TIFF (Deze pagina), 4.38 MB

PDF (Volledig document), 28.24 MB

a l
l> à
a
1 ¥
l* [
,, Men kan zeggen, en het is natuurlijk dikwijls J
gezegd, dat gevallen als dit alleen bewijzen, dat het Q
huwelijk werd ingegaan onder den invloed van een lj
voorbijtrekkenden hartstocht en begoocheling, en _;j
dat er weinig wezenlijke toewijding was om op voort j
_ te bouwen. Ongetwijfeld is er veel waarheid in ij;
zulke opmerkingen. Maar, zeggen wij terug, voor een ii
dwaling der jeugd twee jongelieden te veroordeelen j
om levenslang te lijden en elkander te vernederen, '
K
of aan te zien dat zij aldus veroordeeld zijn, zonder
eenige hoop of uitweg ter bevrijding aan te wijzen,
maar met niet anders dan het: ,,gij krijgt wat u
toekomt" op de lippen, is een handelwijze die slechts ’
den bijval kan vinden van den grimmigsten en V
botsten calvinist. /Velke waarborgen ook tegen een
. onderschatting van de huwelijksverhouding door de K
l wijsheid van een toekomstige maatschappij mogen
l worden uitgedacht, het is zeker dat de tijd voorbij
{ is waarin het Huwelijk nog steeds kan worden
‘ beschouwd als een bovennatuurüjke instelling, aan
wier handhaving der menschen lijf en ziel onvoor­
waardelijk behoort te worden opgeofferd; een ijf
I

9