HomeHet huwelijk en zijn plaats in een vrije samenlevingPagina 15

JPEG (Deze pagina), 447.41 KB

TIFF (Deze pagina), 4.35 MB

PDF (Volledig document), 28.24 MB

G j `>»
ïl
jj li
.· A1
r
­ I3
j erkenning, dat hij een vonnis voor het leven zoo
gi minzaam voor hen las -- een vonnis, waarin de
straf hun verder werd toegemeten dan aan eenig
misdadiger geschiedde.
l Het huwelijksleven, zóo vreemd en toevallig
j begonnen of binnengejaagd, is, naar men denken
r , kan, bezwaarlijk ‘bestemd tot een goed einde. Som- Fl
tijds, natuurlijk, loopt het goed af; maar menigmaal,
misschien meestal volgt een smartelijk ontwaken.
` Een kortstondige vervoering van geluk, vergezeld,
waarschijnlijk ten gevolge van de zuiverste onwe­
{ tendheid, door een grove veronachtzaming van de li;
v wet der verwording, physieke verzadiging, gevolgd
, door een onbevredigd verlangen naar hoogere
aandoeningen, en dit weder gevolgd door tegenzin,
zelfs walging;
j het meisje, misschien vervuld van teerderheid,
' ‘ het medegevoel en den troost missende, die zij gj;
p in de liefde van den man verwachtte, om alleen
· de meer materialistische zijde ervan te vinden; -
’ ,,Is dit, dit het dan, waaraan ik behoefte hadl"- ïl
de man, die uitzag naar een levensgezellin,
' §
il
r Q,
`
»