HomeHet huwelijk en zijn plaats in een vrije samenlevingPagina 11

JPEG (Deze pagina), 425.01 KB

TIFF (Deze pagina), 4.36 MB

PDF (Volledig document), 28.24 MB

-• _ c ,, ., ,. - , _.
Y ä
rl
j
l

en banden van perkament, dat het niet zal breken
N en in gruizels vallen.
Het onderwerp in zijn geheel, breed als het leven
zelf ­- als Hemel en Hel - spot met al wat een
behandeling naar den eisch zou willen heeten;
wij hebben ons niet te verdedigen, als wij onze
beschouwingen hier houden in het raam van eenige
weinige praktische onderdeelen; mogen wij dan al
niet omhoog sturen naar het hart zelf van de kwestie
- namelijk naar de redenen waarom sommige
menschen elkander liefhebben met een ware en l
volmaakte liefde, terwijl anderen zich slechts ver-
_ eenigen in gehoorzaamheid aan het karikatuur van
een hartstocht ­­ toch kunnen wij eerlijk, dunkt
mij, en met proiïjt, eenige van de voorwaarden
onderzoeken, die aan het gewone huwelijk zijn
tegenwoordigen vorm geven, of die er op aangelegd l
,,, _ zijn, om in de toekomst ware genegenheid beter
tot haar recht te laten komen, dan heden ten
o dage regel is. ”
' Zelfs binnen deze grenzen, is voor dit onderwerp
slechts met de grootste moeite een onbevangen
i l
g g ,,,,_ gg JK, g xp