HomeHet huwelijk en zijn plaats in een vrije samenlevingPagina 10

JPEG (Deze pagina), 445.30 KB

TIFF (Deze pagina), 4.36 MB

PDF (Volledig document), 28.24 MB

l
bij j

8
en, tegelijkertijd, van een zekere ondoordringbare
beschroomheid voor elkander, die zoo dikwijls de N
= verhouding tusschen de twee geslachten vergezelt,
l die zoowel de blijvende bekoring als de kwelling,
Q somtijds de tragedie van hun vereeniging'is, -
j van dit vibreerend, aan de aard ontstijgend leven,
L dat sommigen misschien het werkelijke huwelijk
zullen noemen, zal ik maar weinig zeggen; want
E het is inderdaad noch gepast noch mogelijk, er
, anders dan langs zijwegen, of door aanduidingen van
te spreken, en het is niet geraden, het rauwelijks
i, uit zijn heiligdom te sleepen aan den openbaren weg.
, Hierbij vergeleken is het huwelijk der werkelijk- _
heid, in het vunzig verval, waarin wij maar al te dikwijls
f gelegenheid hebben het te zien, als het armzalig
i afgodsbeeld van den wilde, vergeleken bij het wezen
dat het wordt vermeend voor te stellen. Het is als
lachten de goden den lach van Aristophanes, wanneer ,,, .
g zij des menschen klein beeld aanschouwen van de
Hemelsche Liefde -­- hij deed het barsten in den ,
i brand van het dagelijksch leven; hij vermeit zich '
_ met het bijeen te houden met roestige wetskrammen
l