HomeHet meisje van 1891, de vrouw van 1920 of de keuze aan het meisjePagina 9

JPEG (Deze pagina), 556.91 KB

TIFF (Deze pagina), 5.65 MB

PDF (Volledig document), 17.68 MB

,
l dochtertje aan. ,,Ja, men verlangt heden ongemeen
l veel" - gaf zg toe ­ ,,1naar wat zal men er
~v
j aan veranderen?"
` * ,,Het individu is tegen den algemeenen stroom
j machteloos, vrouwtje.
l Daar we in de eeuw van den stoom leven, wil
men den geest dikwüls dwingen met hem voor-
waarts te streven.
Wü vergeten daarbü echter, dat de mensch maar A
. j over twee voeten beschikken en deze geforceerde
{ vaart alzoo niet volgen kan. Het evenwicht tus-
! schen lichaam en geest is spoedig in de war ge-
j bracht, en de onnatuurlijke toestanden, die daar-
? uit ontstaan, kunnen tot zelfmoord of tot het treu-
! rige verblüf in een krankzinnigengesticht voeren."
F Mevrouw Helms wilde juist antwoorden, toen
1 zg zachtjes hoorde snikken. ,,Wat scheelt er aan,
E Mimi?" vroeg zg verwonderd.
i Het twaalfjarige meisje streek haastig over de
J van tranen en inkt geheel natte bladzijde van
t haar schrüfboek, en wischte zich toen met dezelfde
I hand de oogen uit, eene handeling, die juist
l
Y -­--- g
l 1
. I ‘ I
h
» v