HomeHet meisje van 1891, de vrouw van 1920 of de keuze aan het meisjePagina 7

JPEG (Deze pagina), 508.38 KB

TIFF (Deze pagina), 5.55 MB

PDF (Volledig document), 17.68 MB

K
ii
I

......_.éb?..§.9
i ïI@ä®@@@®®@%®@@j?

T

3
äêïe
3 Q EVROUW Helms sloeg met een
i zucht het boek dicht, waarin zij
E gs? ­ï:~>
i gelezen had.
j ,,Nu, wat zeg je van deze schildering ?" vroeg
haar man.
j Mevrouw Helms wierp een beteekenisvollen blik
ii naar hun dochtertje, dat met schoolwerk bezig
f was en antwoordde toen: ,,De schrijver roert een
wonde plek aan, doch zoo treurig is het Goddank
J; ` nog niet met de kinders gesteld; hü overdrijft?
.: ,,Indien alles heden nog niet waar is, zoo zal
Sl j het toeh zonder twijfel morgen het geval zijn.
ii
I