HomeHet meisje van 1891, de vrouw van 1920 of de keuze aan het meisjePagina 34

JPEG (Deze pagina), 248.33 KB

TIFF (Deze pagina), 2.88 MB

PDF (Volledig document), 17.68 MB

¥q_;·_j;’,"I`.~?.*¢` 7.:,c:.;,.J=;.;,::.. , ,. ,. ...___;_,;.;,.,,».«.k..,t,,,.....‘.... .«,,,_.».-,...,,,,
de liefde, zich uitsprekend i
macht der persoonlijkheid, in
gensche omgeving beheerschei
en heldinnen, welke worden ;
. voor de bekoorlijkheid der je
‘ ' geopend oog en ­- hart.
_ Noode onthouden wij ons e
; doch wij zouden dat niet kui
_ weinige trekken kan die schets
Genoeg zij het, ten slotte t<
[ il, kunst, geest en beschaving get
j j "‘ Dagblad
Bij de firma KLUWER te Dev
deelen: Tante Veronica,
Het is een vloeiend geschreve
door de laatste queliteit zeker
i
· I
.)
lr
I
i
l ,].