HomeHet meisje van 1891, de vrouw van 1920 of de keuze aan het meisjePagina 31

JPEG (Deze pagina), 545.11 KB

TIFF (Deze pagina), 5.49 MB

PDF (Volledig document), 17.68 MB

ë
fi
- 29 -
beroep vervulde. Zg was zeer ziek, en de dokter
ried haar eene lange rust aan.
iv ,,Neen, dokter, dat gaat niet," - antwoordde
zg ~­ ,,een ander neemt dan mgne plaats in en
ik zou, daar ik ziek ben, niets anders vinden."
Zg bleef bezig. Zg scheen niet te begrgpen hoe
bedenkelgk haar toestand was en dat zg zich
ditmaal de noodige rust kon gunnen, zonder angst
te gevoelen, door de concurrentie overvleugeld te
worden.
Een paar dagen voor haren dood eerst begreep
i zg het: ,,NietWaar, ik ga sterven?" vroeg ze.
, ,,Het doet mg leed de aarde te verlaten zonder
{ mgn doel: ,,een klein tehuis" bereikt te hebben;
l jaar en dag heb ik daarnaar gestreefd, maar het
j mocht mg niet gelukken - het leven is zoo hard!
' En toch, sedert mgn 168 jaar heb ik geen ,,te-
‘ huis" meer gehad - - ik zou zoo gaarne nog
in eenmaal bg het eigen vuurtje hebben gezeten.
_ ,,Es war' zu schön gewesen,
i ,,Es hat nicht sollen sei11,"
£ I voegde zg er zvvaarmoedig bg.
. l _
Ai ~

l