HomeHet meisje van 1891, de vrouw van 1920 of de keuze aan het meisjePagina 30

JPEG (Deze pagina), 527.49 KB

TIFF (Deze pagina), 5.49 MB

PDF (Volledig document), 17.68 MB

,j(jLQj;.Iï§@"ZQy] V Yi
ë
il
­ 28 ­-
,,Kind, blijf braaf" - bad mijne moeder eer zü
stierf. ,,Son1tüds vrees ik, dat hare laatste bede ,
onvervuld zal blüven. Dan komt alles in mij in op- T
stand tegen eene Wereld, waar men zoo dikwüls l
geen ruimte genoeg vindt, om op het geschikte
veld de hand aan den ploeg te slaan; in opstand
tegen de bittere ironie van het leven, Welke me
A, veel gaf, maar juist datgene onthield, wat het
gegevene waarde kon verleenen.
In zulke oogenblikken Walg ik van den langen,
jj harden strijd om het dagelijksch brood - - ik
nl ben niet meer tevreden met naar de spijzen op de
tafel des levens te staren - -« ik wil mede aan-
_ zitten."
En zü zat mede aan. -- - Men zei dat haar j
leven een onafgebroken festijn was - - maar zü Y
had het duur betaald.
g Het derde beeld van de camera obscura des
levens toont me de stille, ernstige dominé’s doch- 5
ter, hoe ze doodsbleek de zware plichten van haar
E .
f _ 4.
lr
l l