HomeHet meisje van 1891, de vrouw van 1920 of de keuze aan het meisjePagina 29

JPEG (Deze pagina), 552.29 KB

TIFF (Deze pagina), 5.52 MB

PDF (Volledig document), 17.68 MB

ii
· _ 27 _
. Het tweede beeld dat de camera obscura ons
l toont, is dat van een zeer mooi meisje. In de wieg
WL reeds had zij op het oude wapenschild vele van ,
de rijkste gaven des levens gevonden: een open, al
innemend wezen, geest en schoonheid. Maar ééne
gave ontbrak; die, welke de philosophen gaarne met
verhevene minachting beschouwen, maar die toch
dikwüls de alpha en omega van het menschelük
streven is. »
Toen hare opvoeding voltooid was, zocht en vond
zij voor geruimen tüd eenen werkkring. Daarna
geraakte zü om eene geringe oorzaak buiten be-
trekking. De familie bij welke zg was, had het
jl recht, kieskeurig te zün; zij wist dat velen bereid
waren de opengevallen plaats in te nemen; dat
zij uit honderden kon kiezen; maar voor de alleen-
jl staande begon toen een tijd van zorgen en moeite.
,,Weet ge" --- schreef zü, ,,dat ik nog altüd tot
l de zoekenden, tot het groote heir der sollicitanten
' behoor? De lange, vruchtelooze jacht heeft krachten
I en beurs dermate uitgeput, dat ik ten einde raad
. ben.
. 9 r
ri ·