HomeHet meisje van 1891, de vrouw van 1920 of de keuze aan het meisjePagina 28

JPEG (Deze pagina), 540.90 KB

TIFF (Deze pagina), 5.52 MB

PDF (Volledig document), 17.68 MB

T ·¥
j _x l‘
ä ­­ 26 ­ !
. met de fijnste handwerken inspande. ,,Indien ge ,
zoo voortgaat, zult ge blind worden" ~­- W3.3,l'­
F schuwde men haar. T
,,Dat weet ik," -- antwoordde zg gelaten - I
j, ,,maar ik moet. Ik kan geene andere bezigheid
i vinden; zoo velen willen hetzelfde, die meer kunnen
en meer protectie hebben dan ik." Toen men haar
E daarop ried, dan tenminste in de hoofdstad een
i beroemden oogarts te raadplegen, glimlachte zij
j slechts; - maar nooit zal ik dien glimlach ver-
geten e - er lag eene wereld van diepen wee-
moed in. I
j Een jaar later zag ik haar weer als getrouwde u
j_ vrouw, als de vrouw van eenen grgsaard. Op In
l de vraag: ,,Zgt ge tevreden ?" antwoordde zg: ,,Zoo
j tevreden als men het in een huwelijk zonder liefde
l kan zgn. Voor onze verloving heb ik openhartig
j met mgnen man gesproken, hg trok zich niet terug
g ~­ - - ­­- en ik ben tevreden ~­­ - mgne
oogen zgn gered - ik behoef nu niet meer te '
vreezen eenmaal blind en verlaten te zgn." I
ii -- i
l
o al
Q jg