HomeHet meisje van 1891, de vrouw van 1920 of de keuze aan het meisjePagina 25

JPEG (Deze pagina), 583.17 KB

TIFF (Deze pagina), 5.56 MB

PDF (Volledig document), 17.68 MB

i - 23 -
vindt me11 daar steeds rijkelijk; maar daarvoor
ig smaakt men ook de voldoening te zien, hoe vele
T half verwelkte planten krachtiger worden en de
g schadelijke meeldauw langzamerhand afschudden."
j ,,Veroorzaakt het jonge volk u niet veel zorgen ?" i
I ,,0, neen! zü voelen gauw genoeg dat men het
goed met hen meent."
j ,,Kunt u me niet een paar nieuw aangekomenen
ä wijzen ?" vroeg de geleerde.
; ,,Slechts 66116,7, - antwoordde de dame, met eene
lichte beweging der hand naar een meisje wüzend,
dat ongeveer 10 jaar oud was, er ziekelük en lusteloos
f uitzag en veel van hare kleine makkers verschilde.
i De professor keek een oogenblik het kleine ge-
zichtje met de listige oogen opmerkzaam aan.
. ,,U zult in haar waarschijnlijk eene belangrüke
j teleurstelling ondervinden," - waarschuwde hü.
,,Het zou niet de eerste zün," klonk het ge-
i laten. ,,De tuiman kan zich ook vergissen, en de
j` plant die niet in goede aarde komt, wordt licht
à onkruid. Maar men doet ook goede ervaringen op,
en deze brengen alles weer in orde."
r r;s o
L .
I