HomeHet meisje van 1891, de vrouw van 1920 of de keuze aan het meisjePagina 24

JPEG (Deze pagina), 554.66 KB

TIFF (Deze pagina), 5.56 MB

PDF (Volledig document), 17.68 MB

f%{.i‘IiTLIL?Zjlf`_`,,QL.@IFY, , ' *’ï", ` ` V _ V V ‘_ ·j _, _, V ll N l Y ' ’ ' g `
je

M i
E ­- 22 -
Q ' ,,Einde goed, alles goed !" - riep de professor
uit ­­ ,,en nu gaat het u allen toch naar wensch." ly
, | ,,0ns leven kon om zoo te zeggen bijna geene T
l andere wending nemen. De jonge boom, die in ge- g
I l zonden toestand in goede aarde komt, ontwikkelt j
I zich licht en krachtig." i
,,Viel het uwe ouders moeilük, voor u de goede
, l aarde te vinden?"
i ,,Niet erg. Toen zü zagen, dat bloemen en Q
planten mijn stokpaardje waren, leidden zü müne j
Q studie in deze richting, en de plantkunde komt
E me nu wat goed te pas." j
In hun gesprek verdiept, hadden de wandelaars
i eene groote plantage bereikt, waar men rechts
en links tal van jonge meisjes zag. De oude
heer keek met genoegen naar het vroolüke troepje. .
,,U is toch schooljuffrouw geworden," - - zei hü f
lachend. ‘
,,Maar het geschiedt zonder dat ik juffrouw l
Hinzer afbreuk doe. Juister," - vervolgde de
dame ernstig - ,,zou het wellicht zijn, mü ar- à
beidster in den levenstuin te noemen. Bezigheid ,`l
i l
r r;s
L
i I