HomeHet meisje van 1891, de vrouw van 1920 of de keuze aan het meisjePagina 23

JPEG (Deze pagina), 553.07 KB

TIFF (Deze pagina), 5.55 MB

PDF (Volledig document), 17.68 MB

l
i - 21 -
j - ,,maar," voegde hij er nadenkend bü ­ ,,zal
het uwe vriendin ook vergund zgn, hare onder-
, neming uit te breiden? Veer zee iets heeft men
gewoonlijk een groot kapitaal noodig, en dat vindt
j 1nen zelden door de philanthropie."
,,U vergist u, professor" ~ verzekerde zü -- ,,van
jg ons vieren maakt juist müne vriendin de beste
zaken?
jj ,,Ik had het kunnen begrijpen," - bromde de
l professor. ,,Dat is nog overgebleven uit den tüd,
toe11 van het lichaam dikwijls de maag alleen het
J woord voerde, en men hare overwinning met cen-
t gesties moest betalen."
De dame scheen dezen kleinen uitval niet te
willen hooren. ,,Ja, het gaat hun goed," bevestigde
zij. ,,Maar daarentegen heeft een andere van ons,
j die de photographie als vak koos, duchtig moeten
{ kampen. Haar tegenspoed zal nu echter ook wel
Vi ophouden" ­- merkte zij glimlachend aan -
,,want gisteren brachten de couranten de tijding,
dat Prinses Helena zeer met haar werk ingenomen
is geweest? Y
1
A .
5
I