HomeHet meisje van 1891, de vrouw van 1920 of de keuze aan het meisjePagina 22

JPEG (Deze pagina), 553.59 KB

TIFF (Deze pagina), 5.55 MB

PDF (Volledig document), 17.68 MB

ä
E
j.
ä ,

l
[ - 20 -
' en talen waren reeds vroeg hare lievelingsvakken, i
l i en ik kan u verzekeren, dat deze kundigheden
haar nu goed te pas komen. Het zün geene licht- ,
zinnige boeken, die door de firma VVagens worden i
_· l uitgegeven. 2
` Een andere van ons, die zich gaarne op culi­
l narisoh gebied beweegt, heeft een groot spijshuis Z
met kookschool geopend. Voor een matigen prüs E
vinden alleenstaande meisjes bij haar een goede j,
ä tafel, waarvan de spijzen hunnen oorspronkelüken i
Q aard niet verloochenen, zoodat een Fransch menu
volkomen overbodig is." ·
l De professor had opmerkzaam toegeluisterd. i
l ,,Zulk een spijshuis zou naar mün smaak zün," --
merkte hij aan.
,,Ja, het moet uitmuntend voldoen," ­- hernam
zg - ,,en door den büval, dien haar onderneming i
gaandeweg vond, is het gebouw reeds te klein ·,
l geworden; want in het huis is ook de kookschool, ·
welke aan een bepaald getal meisjes de gelegen-
heid biedt de fijne kookkunst te leeren."
,,Goed, zeer goed!" zei de oude heer tevreden

I
i
[ {
i 5
I