HomeHet meisje van 1891, de vrouw van 1920 of de keuze aan het meisjePagina 18

JPEG (Deze pagina), 585.38 KB

TIFF (Deze pagina), 5.52 MB

PDF (Volledig document), 17.68 MB

E
n
- 16 ­ l
,,Ik wees het verzoek van vrouw Hinzer van de ·
hand en zg ging teleurgesteld naar huis. Maar zü
zal wel eene andere voorspraak vinden. Iemand ik
anders zal wel zijn best doen, om dit jonge licht
te laten stralen. Ge moet me goed begrüpen. Gaarne
ben ik bereid, het ware talent in iedere maatschap-
pelijke betrekking te huldigen, maar de dwaze
begeerte, zicl1 boven znnen stand te verheffen, kan
en moet slechte gevolgen hebben. In onze11 tüd zou
het wellicht goed zün, het oude spreekwoord g.
,,Schoenmaker blijf bü je leest" - uit den schuil-
hoek, waarin het geraakt sohgnt te zijn, voor den `
dag te halen. Frida Hinzer en haarsgelijken
hebben voor dit spreekwoord een ander: ,,Met
het ambt komt het verstand." Voor hen is de
wetenschap niets anders dan een Weg naar het
doel. Zij steunen allee11 op haar om zich te ver-
1 heffen. Het zijn de Icarusvleugels, waarmede zü
_ snel stügend de gelukszon hopen te bereiken. Is
u het niet natuurlgk, dat deze vleugels, welke geen
deel van hun wezen uitmaken, weldra den dienst "
E P weigeren, en zg, met een plotselingen val, in den
ii ll;-%------­_