HomeHet meisje van 1891, de vrouw van 1920 of de keuze aan het meisjePagina 15

JPEG (Deze pagina), 582.88 KB

TIFF (Deze pagina), 5.52 MB

PDF (Volledig document), 17.68 MB

i
j, - 13 -­
`Z gaan. Mimi zal geleerd hebben te denken, en
L in het bewustzün harer kracht zelf verder streven
` t' - -- een bodem die goed behandeld wordt, draagt
rükelük vrucht. En indien ons kind, door de aan-
wending van müne gezondheidsleer, een paar jaren
later op de kampplaats des levens verschijnt, -­-
zoo zal zü voor den strijd beter zijn uitgerust.”
,,Maar wat moet Mimi dan eenmaal worden?"
,,Dat zal de tüd leeren. Geloof me, meer dan
één beroep zou door eene ontwikkelde vrouw tot
een hoogen graad van volkomenheid kunnen ge-
raken. Vele fatsoenlijke meisjes zouden hun brood
, ” daarbü vinden, want het oude Duitsche spreek-
l I woord, dat ,,het handwerk eenen bodem van goud
I heeft" zal steeds waar b1§ven."
l ,,Je wilt dus, dat Mimi 1net de handen haar
brood zal verdienen ‘?"
J" ,,Z0o letterlijk behoef je het niet op te nemen;
maar als zg er eenmaal toe genoodzaakt was, zoo
_ l weet je toch ook, wat de zinspreuk ,,niet de arbeid
j l onteert den mensch, maar de me11sch onteert den
g arbeid" -- beduidt? Je weet dat ik onlangs aan
jl
_ ll? .