HomeHet meisje van 1891, de vrouw van 1920 of de keuze aan het meisjePagina 14

JPEG (Deze pagina), 553.46 KB

TIFF (Deze pagina), 5.52 MB

PDF (Volledig document), 17.68 MB

ï
I
- 12 - gj
· schap gaan en voor beide betrekkingen wordt ge- {Ai
woonlijk muziek verlangd?
> ,,Daarover zal Mimi later ook een woordje
E kunnen meepraten, vrouwtje. De beslissing zal t
l van haar afhangen, en ik kan slechts wenschen,
l dat die niet naar je zin uitvalt. Het is juist geen
`M benijdenswaardig lot, eene betrekking te be-
kleeden, die dikwüls als ventilator dient voor de
jaloerschheid der dienstboden en den moedwil der
il kinderen."
,,Ik hoop 1naar dat je besluit geene treurige r
:_ gevolgen zal hebben; Mimi belooft, als zij zich
goed ontwikkelt, een mooi meisje te worden, en E
zü zal waarsohünlük de verzoeking leeren kennen.
Nu wil je haar de beste wapenen in den strüd des I
levens, nuttige kundigheden, ontzeggen ­- - zal F ld
zü zonder dezen steun kunnen bestaan ?"
,,God behoede mij voor zulk eene misvatting,
· Anna.
Degelüke kennis is noodzakelijk; maar eerst
moeten lichaam en geest sterker worden. Daarna
‘ zullen we zonder overhaasting snel voorwaarts ,
»r_""‘"‘"­‘*___‘_"­*_"­«-­-­---­-~s ll
_ lr