HomeHet meisje van 1891, de vrouw van 1920 of de keuze aan het meisjePagina 13

JPEG (Deze pagina), 550.99 KB

TIFF (Deze pagina), 5.58 MB

PDF (Volledig document), 17.68 MB

'
'
i - ll -
,,Als zg werkelgk talent heeft, zullen de paar
lg jaren van rust, die zg om gezond te worden noo-
W dig heeft, haar eer goed dan kwaad doen. Heeft
zg geen talent, dan is het wensohelgk, dat zg met 1
oefenen ophoudt, of zou je willen, dat Mimi het
getal der muziekliefhebsters nog vergroot, die met .
hare kunst de ooren van de toehoorders pgnigen?
lk herinner me nog maar al te goed, hoe ik, bg
de voorbereiding voor het laatste examen, des
morgens vroeg - ,,les oloohes du m0nastère" te `
genieten kreeg en tgdens ,,la prière d’une vie1·ge” ­
voor het moede hoofd rust zocht. Met ware ver-
twgfeling zag ik de regelmatige herhaling van de-
zelfde Wanklanken te gemoet."
,,Maar om gouvernante te worden, moet zg mu-
H, zikaal zgn.” ­
i ,,Zoo zoo, je wilt dat Mimi eene geleerde dame
wordt; heb je waarschgnlgk een groote neiging
{ voor de studie bg haar ontdekt ?"
_" ,,Hoe kun je zoo iets vragen" -- klonk het
verdrietig - ,,daar wg geen fortuin bezitten, moet
zg later als gouvernante of juffrouw van gezel-
l
1