HomeHet meisje van 1891, de vrouw van 1920 of de keuze aan het meisjePagina 11

JPEG (Deze pagina), 577.57 KB

TIFF (Deze pagina), 5.58 MB

PDF (Volledig document), 17.68 MB

n
[ i
j ,,Kom, ik zal je een beetje helpen," zei ze.
,,Dan merkt de meester het en hü is weer
" boos. Eergisteren, toen we twaalf volzinnen ophadden,
vroeg ik u om een antwoord op de vraag: ,,Wat
beduidt het: ,,De klok heeft 10 geslagen? U zei:
,,Het wil zeggen dat de kinders naar bed moeten."
Münheer Brennez vroeg dadelük van wie het ant-
woord was; en toen ik hem vertelde, dat ik het
van u gehoord had, werd hij erg boos en zei,
dat ik juist zooals de ganzen van het ,,Kapit0oZ" I
was, dat ik ook snaterde zoodra ik iets hoorde."
Mevrouw Helms scheen een beetje verlegen te
worden. ,,Je zult den meester niet goed verstaan
hebben," - antwoordde zn. ,,Je moet wat je klaar
hebt, netjes oversohrüven en dan naar bed gaan,
hartje. Ik zal je morgen om 6 uur wekken, dan
kun je nog de jaartallen leeren."
Zoodra Mimi de kamer verlaten had, riep Dr.
{ Helms uit: ,,Zie je, het werkelüke leven heeft
?,i dadelijk een kleine illustratie van müne bewering
5 gegeven/’ ·
,,Mimi moet je nu niet als voorbeeld nemen,
1