HomeHet meisje van 1891, de vrouw van 1920 of de keuze aan het meisjePagina 10

JPEG (Deze pagina), 543.02 KB

TIFF (Deze pagina), 5.59 MB

PDF (Volledig document), 17.68 MB

alfi
t
` 8 "
niet zeer voordeelig voor hare gelaatskleur was. ;
,,W§ moeten ons opstel morgen inleveren,” ~ V
zeide zü - ,,en ik ben er pas aan begonnen; en "
dan moeten we ook nog tien jaartallen uit de
oude geschiedenis van buiten kennen" ­ klonk
het op klagenden toon.
,,Hoe heet het onderwerp van je opstel?" ~
vroeg de moeder.
,, Wat Schiller gedacht heeft, toen hey de ,,Kloh"
elichtte/’
lit ,,Wel, lees eens voor wat je geschreven hebt."
Nu en dan luid snikkend, las Mimi:
,,De ,,Klok" van Schiller is geen gewone klok,
die wü hooren - en indien wü hoog klimmen, ook
zie11 kunnen. Schiller heeft aan een groote klok
gedacht, daar hg ze noodig had ; want zü moest
het onderwerp van een mooi gedicht zün. Schiller
schreef de ,,Klok" om de menschen goede lessen g
te geven en om geld te verdienen." gi
,,Last not least - een gedachte uit het dage- ?,'
lüksche leven," mompelde de vader. E
Züne vrouw zag hem verwätend aan. g

E
=‘