HomeOpen brief aan de schrijvers over "Een dreigend gevaar"Pagina 7

JPEG (Deze pagina), 591.58 KB

TIFF (Deze pagina), 5.26 MB

PDF (Volledig document), 11.70 MB

- l 5
· spreken , wanneer ik blootleg, wat ik noem de fouten der
{ Openbare School.
lp Of moet ik dat zijn - een blind vereerder ­- omdat
4 ik in de politiek gerekend word te behooren tot de liberale
j partä, omdat ik voorstander ben van leerplicht, omdat ik
vaak kerkelijk dogmatisch onderwijs bestreden heb?
f` Het schijnt zoo!
Toen ik laatst een paar - door niemand tot nog toe
’ weerlegde - fouten van de Openbare School besprak, had
men geen woorden genoeg om heel liberaal, d.w.z. met
j mildheid, uit te schelden, tacteloos te noemen; één blad
l sprak van misdaad en het woord ergerlijk was schering en
inslag. Waaroni? Heb ik niet het recht konsekwent te zün
Q en te zeggen, wat ik altüd gezegd heb, dat de Openbare
j School alles behalve geschikt is om als volks-
jj school dienst te doen?
Heb ik dat recht verbeurd, omdat ik een advertentie
V onderteekende, waarin de menschen werden aangespoord een
I afdeeling van de Liberale Unie op te richten? Dat zou
l fraai zänl
Wie mij mijn naam kwamen vragen, konden weten,
j wat ik jaren en zeker wat ik weken te voren geschreven
, had ­- ik heb nooit mün meening onder stoelen of banken
j gestoken.
Zij konden ook weten en wisten dit ook vermoedelijk
wel, dat ik aan de invoering van leerplicht altijd heb vast-
geknoopt de verbetering van de Openbare School en als ik
t niet vergis , dan ziet de Liberale Unie in het streven
naar verbetering van die School geen hinderpaal om deel
uit te maken van de Unie. Of ik moet het program ge-
heel verkeerd begrijpen.
=«< * »¤=
A Of is het mij misschien niet vergund principiëel voor-