HomeOpen brief aan de schrijvers over "Een dreigend gevaar"Pagina 3

JPEG (Deze pagina), 597.18 KB

TIFF (Deze pagina), 5.16 MB

PDF (Volledig document), 11.70 MB

ëèäïl l
1 . L ra ` 1 ` =
W ` L · · w
@ • ai? ï all it
Fiji A '
[DGN CBPIG/i
1 · · 11
ï 1 Q aan da Schmvars over ,,EEN DREIGEND GEYAAR.
=‘ ^MM"NW`N""`M^"
i
E7`; '
De Smndaard heeft mij herhaaldelijk genoemd een volbloed S
_, Openbare­Schoolman (1).
Met welk recht de Smndaawl dit meent te mogen doen,
is mij niet bekend; maar dat zij zich vergist, is zeker.
Ik ben steeds geweest prineipiëel voorstander van het
` Openbaar Onderwijs; maar verder is mijn liefde voor de Open-
fg bare School nooit gegaan. Zelf ben ik vande dertigjaar, dat
ik onderwijzer was, slechts gedurende één jaar werkzaam ge- ‘
weest aan eene Openbare School.
Zoodra ik de bevoegdheid had aan het hoofd eener school
’`.‘ te staan, heb ik een Bijzondere School opgericht en na die
school veertien jaar lang voor eigen rekening gedreven te
hebben, ben ik directeur geworden der Vereeniging voor
_; Lager Onderwüs, tot de oprichting waarvan ik het initiatief j
jïïiglpi * genomen had. Een volbloed Openbare­Schoolman ben ik dus,
dunkt mij, niet.
ii (1) Wel heeft zij dit woord niet gebruikt, maar sprekende over hetgeen ik schreef i
" in de N A., sprak zij van een volbloed Openbare­Schoolredactie, wat m. i. op het-
->I zelfde neerkomt. v. N. I