HomeOpen brief aan de schrijvers over "Een dreigend gevaar"Pagina 16

JPEG (Deze pagina), 674.46 KB

TIFF (Deze pagina), 5.27 MB

PDF (Volledig document), 11.70 MB

14 l
· 2
l .
j Dien bladen en blaadjes zij herinnerd, dat in mün opstel r
If was uitgegaan van de premisse, dat onzedelijkheid voor-
.1 komt onder alle soorten van onderwijzers; maar dat ik in A
de fouten 'der Openbare School de oorzaak zocht voor het lj
brutaler optreden hier dan elders. N
r Dominee`s, notarissen, advocaten, journalisten e. t. q. =
behoeven er niet gehaald te worden; maar wat er wel j
behoeft te pas te worden gebracht is, als men het dan
` precies weten wil, de omstandigheid,dat de Openbare School, M
volgens het N. O. G. niet anders kunnende zijn in de gegeven
omstandigheden - zoolang aan de eisclien bovengenoemd
niet voldaan is -­ dan een l(§8l‘llll‘l(3lli3l]lg en geen Op-
W V0e<lï.l1g‘SplaatS en voorgevende volgens art. 33 der wet de
leerlingen op te leiden tot alle christelijke en maatschappelijke
deugden, door dat voorgeven zich schuldig maakt aan valsche
voorspiegelingen, aan leugen; dat liegen onzedelijk is en
dat de eene onzedelijkheid licht tot de andere voert. G
Zoolang men mij nu niet aantoont, dat het N. O. G. zich ,
vergist en dat dns de O. S. ~ niet een enkele, maar in ’t
algemeen gesproken - wel een opvoedingsplaats is, zoolang {
zal ik in de fouten der Openbare School de oorzaak blijven
, zoeken van de tekortkomingen der onderwijzers, aan die
r school verbonden. rl
Dat tal van onderwijzers - ondanks die fouten - meer
j doen , dan 1nen redelijkerwijs van hen zou verwachten , na het j
geschrift van het N. O. G. gelezen te hebben , verandert niets ,`
t aan de redevoering; evenmin als het hier iets ter zake doet,
A of aan de opleiding tot alle Christelijke en maatschappelijke {
deugden zou kunnen voldaan worden , indien naar het N. O. G.
geluisterd werd: ik beweer, dat het dan nog niet zou kunnen, ï
maar zoolang er niet aan voldaan is, kan het zeker niet.
Later, als ik aan de andere fouten der Openbare School (
begin en haar vergelijk met de meer of minder kerkelijke
a
J
z
lf