HomeOpen brief aan de schrijvers over "Een dreigend gevaar"Pagina 15

JPEG (Deze pagina), 631.16 KB

TIFF (Deze pagina), 5.21 MB

PDF (Volledig document), 11.70 MB

J .
t nog ernstiger fouten; men zal mij echter permitteeren die
nog in petto te houden.
Het Vaderland zei zoo ongeveer: we kunnen bezwaarlijk
een woord vinden scherp genoeg om de tacteloosheid te
veroordeelen van den man, die nu wijst op de fouten der
Openbare School, hoewel wij die School ook niet volmaakt
vinden.
De redactie van het Vaderland heeft invloed uitgeoefend
j op het zwägen, dat ik een geruimen tüd i11 acht heb genomen.
Ik wil zeggen, waarom.
· Wanneer het te doen was, om liberale candidaten naar
7 de Tweede Kamer te brengen, dan was mün opstel te on-
zaliger uur geboren; dat gaf en geef ik toe; maar . .. . . wanneer
L het te doen was om eindelijk de oogen eens te openen voo1·
_ ’ de onvolmaaktheid van het troetelkind der liberale partzü,
dan kon het oogenblik niet beter gekozen zijn.
Het laatste was mü n doel, terwijl het Vaderland het
ee1·ste beoogde. Door mijn zwügen heb ik getoond het
J Vaderland te willen helpen, zooveel met män plannen maar
eenigszins overeen te brengen was. Nu verwacht ik, dat het
l Vaderland ook ridderlijk mü zal helpen on1 de Openbare
l School te maken tot wat behoort te wezen: een opvoe-
dingsplaats. Het blad helpt dan tevens het N. O. G. en de natie.
>«< * »x=
Een paar andere bladen en blaadjes deden het voorkomen ,
alsof zij mij mochten verdenken van 13000 menschen te
belasteren, omdat 3 kwaad gedaan hadden. Dit nu is wel wat
al te onzinnig geredeneerd. Iets meer kans op logica hadden
zij, die beweerden, dat ik verkeerd had gedaan met de
oorzaken voor het kwaad te zoeken in de fouten der Open-
bare School. Immers zeiden zij: ,,op kerkelüke scholen
.-·. komen dergelijke dingen ook voor."
i