HomeAan alle onderwijzers en opvoedersPagina 30

JPEG (Deze pagina), 460.65 KB

TIFF (Deze pagina), 5.39 MB

PDF (Volledig document), 16.69 MB

j li
28
maken op het voor dit doel uitstekende werkje van den heer
A. Verschoor, de brochure: ,,Een Bond voor Vegetariërs !"
waar, in e·en kort bestek, de hoofddenkbeelden. van het
Vegetarisme zijn saamgevat en verscheiden autoriteiten op l
dit gebied zijn aangehaald. Het is voor den geringen prijs
van 10 cent bij elken boekhandelaar verkrijgbaar.
Q. Door de bekorting van dit werkje hoop ik niet te veel
afbreuk aan zän waarde te hebben gedaan. Ook de enkele
vegetariërs onder de onderwüzeressen en onderwijzers zul-
ll len met mg den tijd nog niet gekomen achten, het vegeta- -
j risme als een onderwerp ter behandeling op de scholen in
W te voeren en al behoeven zij; waar het pas geeft, hunne
meening over de voedingskwestie, ook in het schoollokaal
volstrekt niet onder stoelen of banken te steken, toch zul-
, len mij de weglating van ’t bewuste hoofdstuk, het doel
_ van dit boekje in aanmerking genomen, zeker ten goede
houden. i
Vert. nl
‘ i
E
c
I