HomeLaatste bladzijde onzer Nederlandsche-West-Afrikaansche historie (Met een schetskaart)Pagina 66

JPEG (Deze pagina), 1.07 MB

TIFF (Deze pagina), 13.84 MB

PDF (Volledig document), 57.26 MB

` I _ FE; ..
§ _ 4,.. 1
s ‘
ü eg ;€'
1
F g - ‘·
t .
1 .
t
1 SCH ETS KAART (naar gchcugcn.)
' Stalling dor Elminoozon 011 Fantijmm in ’t laatst van Moi 1868.
• •;__•3_§‘§ff.‘Fiï{;,2§?6.'.7¢ : ~ F •_,,;nd·°§.·'.à-."­E;£';£fQ/
*•F‘ï»:°?"·èi'k"?>’•7’»°f"""".'$·! .«~"a·$-·~1‘ y°44<>’ ?·­
{ . duf i· ‘à/,¢‘ ‘;‘ë° V-¥?~ -·.<9"‘ ’/ /1 1*"!" <‘
ä.g£;ê?;‘=’ ‘ ,«~s§" _
".=.°ïé /7§€§°S"~`=a?F€°? `\`•$‘·* "'.Q.2?_<®§\¤+) %<­&g.g<¥ .•%\ I
. ¤_,_;_.§:?!,¤ \§ç§.§§,‘ïw~%._ ..§ï,§•ig_`¤·«@ë;?gE§J ow I ` ., KAMP
‘~§;+¢,;“?ï§;§§a§«.§§ë§_§ä.ä. "‘< .·» .· ­­­«-­ ·’§FANTuN£N
- • , _= . -;*§T-_,· _-_,j., a ‘v ` ‘ ¤_ ~·;{,`¤ · I. ’ .:•
:,:;. Q " ° ° I.
._,L.i,_:;_; . y:,=g1à§nd.;<ïïi;'@/?,;» üëmü ‘_·,,/L , M: `[jamgäg
·-......­­.­...... · #· ­- / ­• · 5-‘7¢<·.ï*~_ .·.·’Z~­•
`_.,..x ü;";;..P..·CP?ïë.~%"__ °ä"·§ä·‘ ­°/l' ° `·ä; QW *§ïT~• ~ ' ·"""• H" ` °:A bb
·­·­·­·~·=­·”·· ··=~~··=·­=`- ·-<·?=ï ‘ ’/‘¤ "‘*'·` Z°“*d°’Es“77 · 'rr¥‘· ër ê’è‘r>.««¤ ‘«£@· 2""'
a ~·‘ x ‘äW':·· t
_ `­";;,...."‘; ‘.. :_‘__TETT`I`,___-., _ s' ~ ,§;_g@« ·­‘ç• n g »
· ·-êïéïïïï Z°"t' X, :".‘/ ,’`·`ï·~§•%%’ä¥ï¤ä'»’=· :
ak te/I, y ' Q7? ° •/'::Z~L[‘1:E2/u. : zo
..1.... ­ __j_"T__,___ , v, • • Q
_;_l Mj¤_E`P:A>S:.TM___«­ [Ir Groote vlakte A5, X/,’ .,;·_ ,
.. / ‘ ,57 ..•¢"’ `
. ,•::···­=..­;1·:=·"';jy7_j···";____;‘ [ l nl ?,B«’ ° "
""’I -===­- ­ ’ ‘Y o"’ *'
( ,.ï ’ ¢::;:.1 · ` ii` _ 1, bl {9//
K ,^"..-.­e._.;--.T "" ` _i -­·" I {I aè’ ¤
" ‘_`·;?` x", $"4 WW) ï
¤ _ r ,’
,`?» S¤h¤¤§m»§5:va’ Guuvayna nt /`>" Q
IE; Fäomm . ,t °";n akkM_s_ U.;KAMP"i> ____vggp!.<!-’11!'l!,<!.•£95;•;·_ _
•• _ "_ » \ II ___,._.­..«-.­­ " -
_ .ï:­; `{ i· : z**°'ï= _“_ _ J tns ­I _ FL,
. TIE -
««««»® f' " " `*" ‘*:lï:#:­../"‘ "·
V Yi;
ATLANTISCHE ­--~‘ UCEAAN
_ __ Schaal van IISUEU.
istdlfng Fant_Un9"· u zw 4 « a g o r • rzoa aan uw maa zo Meta;
. cn Stclhng Elmmoczcn.
K
ä
L
E
l
a a
Q .
I