HomeEen Marine-specialiteit!Pagina 47

JPEG (Deze pagina), 856.76 KB

TIFF (Deze pagina), 8.37 MB

PDF (Volledig document), 39.70 MB

^
1
i ­
¢ 43
l satieplannen, de schrijver van ~Van Dag tot Dagv in het
Q Handelsblad heeft vroeger reeds aangetoond, hoe weinig steek-
l houdend het is. De overwinning, die wij met onze kleine
l schepen op de Armada hebben bevochten, bewijst toch niet,
l dat wij den slag zouden hebben verloren, indien wij over
_ grootcre vaartuigen hadden beschikt. Uit het feit, dat Honyrrns
j Coomss indertijd alléén Rome heeft verdedigd, mag toch niet
worden afgeleid, dat het garnizoen van een stad nu eigenlijk
uit één man met één oog moet bestaan!
jl En hiermede neem ik afscheid van den heer ENGELBERTS en
(E zijn geschrijf, dat misschien voor den beoefenaar der psychologie ·
Z van het hoogste belang is, maar voor de 1naritieme krijgskunde
; niet de minste waarde bezit.
I Dat het een afscheid for ever moge zijn! Ik ben dezen st1·ijd
s tegen windmolens hartelijk moede.
Z; Ik heb willen bewijzen, en meen daarin geslaagd te zijn,
I · ` dat de reorganisatie van onze zeemacht en zelfs de behandeling
L, van zulk een gewichtige zaak een arbeid is, die de krachten
, van den heer ENGELBERTS ver1·e te boven ga.at. Ik hoop van
harte dat hij zijn reorganiseerend talent voortaan op ande1· `
i gebied zal doen schitteren en raad hem aan het een vol-
E gende gelegenheid eens met een zonnestelseltje te probeeren.
X/VILLEMSOORD, Februari 1898.
1
‘l
o -
I

I
l