HomeEen Marine-specialiteit!Pagina 44

JPEG (Deze pagina), 0.97 MB

TIFF (Deze pagina), 8.34 MB

PDF (Volledig document), 39.70 MB

we ·’”"·=­··‘”"""r·*"*"‘*·-r“` ·¥· te e ee-· ~ »~ » e e ri,
/ {71Aj?·i­­­~•v­«·»~­··«·­«•·­­••-~ ­­ ­··­·· ~ ·­·­­« - ~­ «­r··»·•­­»,.`¤­,»»•­`,.. ­­­..~., ‘,..r»...`..·.· .». à..<,,...¤,..,.....`».-«.,..­.­~«•u`..;«»._‘,»«; .¤•.­¤äiL»¤¤»¤ ·<·««-•»’3­·1­•ès~•¤·e«¤«s•.«‘¤e«>•.·­·;« -¢«.;"rgg, E
N
h è !¢ . ‘ E
i 40
X ·
J I
I in het leven 1·oepen, dat elk schip zoo volledig mogelijk worde
2· j . , ` `
( bewapend, beschermd en uitgerust.
Ik heb ook niet gesproken van zeezvaawligáczd, omdat dit
‘ï woord voor den oningewijde niet verstaanbaar is', te minder .
mj ‘ . .
rg e. daa1· het voor een oorlogschi no heel 1ets ande1·s beteekent ï
la D '
ll s · · • • I
dan de eigenschaa dat het veilig kan varen ee11 eivenschai ·
,_ zu = ¤ > ¤ _
lp immers, die ook hv. een reddingboot in hooge mate bezit. _ if
[ Om die beteekenis te verstaan moet men de zee kennen en
«ï ‘ . .
(gy deze kent men n1et, alvorens in haar omgang (evenals met
gl lj?) ·den vriend in het Arabische spreekwoord) een zak zout te
pj Qi . ,_
hebben genutt1gd. (
li Ik heb mij daarom gesteld op het standpunt van iemand,
lib; ·die zich de zee niet anders voorstelt dan als een menigte
H _i« V r,
;l blauwe lijntjes, op de kaart met steeds aangroeiende tusschen-
r . Q . .. . .. . P
gl 1‘l11Iïl!ZBH evenwijdig aan de kustlijn getrokken; die van de zee ‘
‘s; _‘ . .. g
¤ ·i niet meer weet dan dat Z1 ons vaderland Zen zveszfeoï be remt; ·
(gj 7 , . K
die de zee niet anders gezien heeft dan op een zomerschen
Fi j’i I achtermidda van onde1· half <>·elok‘en oogleden uit een badstoel ,
ijf E r~ ze ,
aan het Scheveningsche strand. S
j? Tot dezulken nu rekent de heer ENGELBERTS zich niet. In- ‘
tegendeel, het zecleven bevat voor hem geen geheimen meer. .
spreekt over zaken, die tot het gebied der practische
W i .. ·
ji zeevaartkunde behooren, alsof hij een lang zeevarend leven
»‘ achter den rug had. Hi` stelt zich o dat ebied eli`k met
ij { D P g •
·ons, ja boven ons, en durft in zijn repliek aan den heer
'TYDEMAN (Vaderland 28 Jan.) op smalenden toon van dezen A
,1
(ijf als ~de zecmanv TYDEMAN spreken!
VVaarop is deze autoriteit gegrond? Wat geeft hem het
iii recht tot deze mzcï 50 80720 piázfore houding? Heeft hij wellicht
eens een tochtje op zee gemaakt en wreekt hij zich nu op
§ .. , .
g deze wijze over een bleeke neus of erger? °t [s met onmo- ;
ë gelijk. Wij zeeofiicieren kennen ze, die pikbroeken naar het
29 * ..
(gi g ENGELBER/l‘SCllB patroon! Wij hebben hen gade geslagen, wanneer
Sïfi zi` deu vasten wal verlaten hadden om eens mee te varen
.,`­ I!


HV `
_ Q
»!!‘ ¥‘ V
lb? ï
-1 * ,. .
‘ illy;
M; · =
jj ä,< .
e,__e,__V__ , _e,. . ze ,.-i.-....-W,_ .I-s.,-.., , , g .,,..w,»m»~ ­»,,F»...-,`..T.Tww~­··-.m·»=­­··M­«»~«­ A