HomeEen Marine-specialiteit!Pagina 28

JPEG (Deze pagina), 0.97 MB

TIFF (Deze pagina), 8.31 MB

PDF (Volledig document), 39.70 MB

,4 '·`l"f7___r_* { __ __ ___N,W _ ______ Y _ _ , , Y .. fr ( -« {M., _­ -~ - - ~ ----· ~j­­-1­.··-·-··-~.·, --- ’·~"‘ '* " j p" TY7""""""’^·"w"ï"`iwww `°"°1Yj­­`?v`-"‘iT vn 'rg`xl~p~`»~
jij', -» ~.`. _ _ V V __ ___ 0 _ 4_ _ ,,_,_,_ __ ,_ ,._._,__~..T§«,,-,...,,«.._,.,,....”W¤­~•»­»­~..«.«,­~»­­»..•_­»­~­».· WT.
.1
. l ’
.
gi;. 24i
j ` het horizontale pantse1· reeds op oorlogschepen wordt aange-
ïi i wend, óf dat hij denkt, dat dit pantser moet dienen om de
vitale declen van een schip te beschermen tegen het vertikale
vuur dat bij geen enkele zeemacht is ingevoerd.
De heer ENGELBERTS schijnt zich, naïf genoeg, zulk een
ij pantser voor te stellen als een ijzeren dak, boven over een ·
schip gebouwd, waaronder de projcetielen uit het lange geschut _
zouden l{Llll1lCll passeeren! jj
*7; Indien hij eens een elementair overzicht van den bouw de1·
i moderne oorlogschepen had ter hand genomen, dan zou hij
j l daaruit met cemye szfuriie hebben kunnen leeren, dat het pant-
`( serdek zijn ontstaan te danken heeft a.an de poging om de
lr vitale deelen van een schip tegen het geschutvuur te beveiligen li
il, « zonder een zoo groot gedeelte van de waterverplaatsing op te j
jj , offeren als het gewicht van een zware vertikale pantse1·go1·del Y
gi i in beslag neemt. Dat het daartoe bestaat uit een ste1·k gewelfd in
i stalen dek, dat zich aan de boorden van het schip aansluit ib
i even diep onder de waterlijn als zich de pantsergordel zou
jï i uitstrekken, die het moet vervangen en zich in de midscheeps ï
T zoo hoog verheft dat de machines en ketels er onder kunnen
Q worden gebo1·gen d. i. bij de meeste pantserdekschepen tot
even boven de waterlijn. Dat het dus voor het gro_otste gedeelte
je door het waterreeds min of mee1· beschermd wordt en bijeen
toevalligen directen treffer de granaat onder een zóó kleinen
. invalshoek ontvangt, dat bij een zelfde weerstandsvermogen de
constructie ervan veel lichte1· kan zijn dan die van het vertikale Q,
pantser, dat veelal nagenoeg normaal wordt getroffen.
Indien dus deze horizontale pantsering bij de invoering van
F i het vertikale vuur zou moeten worden verzwaard, dan zou
ook aan de granaten uit de lange kanonnen meer weerstand
bieden en, VB1‘l'B van het zware geschut door lichter te kunnen ,
vervangen, zooals de heer ENGEBBERTS in zijn onwetendheid 2
ll meent, zou integendeel het ballistisch vermogen ervan moeten
worden verhoogd om de vitale deelen te kunnen schaden,
l
i l
, · j c i
l