HomeEen Marine-specialiteit!Pagina 12

JPEG (Deze pagina), 947.72 KB

TIFF (Deze pagina), 8.45 MB

PDF (Volledig document), 39.70 MB

l
- r
T 8
rede wijst op de vele onopgeloste vragen, die zich nog op het
gebied van de interne geneeskunde voordoen, daarbij zijne
J aanstaande_ discipelen opwekkende, hunne gaven in den dienst
al va11 die wetenschap aan te wenden, dan heeft daarom nog
T 11iet de eerste de beste apothekersbediende, die nog niets deed {
’ dan flesehjes spoelen, het recht om áaro te roepen over de i'
onkunde der medici.
Het doet xnij dan ook leed, dat de aantijgingen van den
Schrijver op zoo humane wijze worden beantwoord door den '
heer VTYDEMAN, president der Marino­vereeniging, iemand die `
niet den heer ENGm.ueR·rs en de beide genoemde uiterste F
schakels der geneeskundige faculteit tot een vrij zuivere even-
Q redigheid zou kunnen worden samengevoegd, en die zich
daardoor een repliek op den hals haalde zooals elke hoogleeraar
l zou kunnen verwachten, wanneer hij meteen apothekersjongen
in debat ware getreden. ') _
In de volgende pagina’s klaagt de Schrijver over het gebrek
ij aan mededeelzaamheid in de Memorie van Antwoord, een klacht,
waarvan het ongegronde reeds vroegerrdoor den Schrijver van
I/an Day tot Day in het Handelsblad is aangetoond.
i Nu volgt de behandeling van ate haeáten en zniatrtelen sat 2 en l
De Schrijver vangt aldus aan: , r
j' " Om de éracáten en rte middelen, die unmr`zZiletg)`á· net óeyin
J ' eter vg)'anrteZ§MezZen 7'€Cá[St7‘6€d'•$‘ deelnemen aan (Zen s/rgfd, in ge-
exec/Etszaaawtigen toestanzt te londen , moeten aan óowvt der seáepen
l zyn amöaeátsliezten en v;e¢y2Ze_qf¢z_q.~y2e¢·s07zeeZ, Aan {ten wat moet
f reservqaersoneet öescái/staar wezen om ete verliezen die in {Zen sta··gj`rt
worden geleden, aan te wratten.
I/00rts moeten er stations zgjn met een 7787%7'ït?%U007'7`tZ£Z(Z aan 4
nzaterieet, ‘ munitie, water, pwviantt, áranetsto/' enz. waarart de Ai
jl scöepen kunnen putten. W
{ Zou de heer Enennismrrs zich we1·kelijk de geestelijke vader
E 1) Vaderland, 28 Januari l898,
j .
X
il"l
F
1