HomeWat kost een vogelnest?Pagina 1

JPEG (Deze pagina), 834.49 KB

TIFF (Deze pagina), 5.85 MB

PDF (Volledig document), 1.19 MB

, ‘ - ;. §"’;
t Wat kost een vogelnest? J _’ ”
Een vogelnest? Wel dat kost niemendal!
Vergis u niet. Een vogelnest kost minstens 500 gulden,
ja, er zijn er wel, die het dubbele kosten.
Kom, daarin vergist ge u toch! ·
lk zal het u bewijzen. Uw zoontje, of de jongen van uw
buurman _haalt een nestje uit, waar een bastaardnachtegaal
of een roodborstje met 5 jongen inzit. De 5 jongen kunnen .
natuurlijk niet in het leven worden gehouden, ze kwijnen
weg. Denk nu eens wat die vijf snaveltjes niet hadden n
kunnen oppeuzelen.
Stel het gering, namelijk op 50 rupsen per dag; dat is _
voor de 5 al 250 van die vernielers, die zich ’s zomers te
goed doen aan de vruchtboomen. Die vogels hadden stellig
nog 30,dagen in het nest moeten blijven en elken dag hun
250 rupsen gebruikt; dit maakt 7500, niet waar? ·
Verder: iedere rups eet, als ze begint, zooveel als ze
zelf weegt aan bladeren en bloesems. Als ze dit smullen
‘ · 20 dagen volhoudt en elken dag slechts éénvenkele vrucht
aantast, dan bederven al die rupsen niet minder dan 225,000
vruchten, en weer alleen, omdat die jongen dat vogelnest
heeft uitgehaald.
Zoo’n onaangerand vogelnest met jongen is dus precies
225,000 appelen en peren waard, die, vier voor een cent
gerekend, ruim f500 kunnen opbrengen.
" Wanneer ik dus zeg, dat een vogelnest f500 waard is,
. · dan overdrijf ikiniet. - Leert daarom aan uwe kinderen
de vogelnesten met rust te laten.
­ En niet alleen daarom, maar bovenal uit meegevoel en
’ eerbied, uit menschelijkheid. ~
' _ Vrä naar een artikeltje uit ,,a'e Avorzdpost".