HomeSeparatie en DoleantiePagina 73

JPEG (Deze pagina), 920.95 KB

TIFF (Deze pagina), 8.25 MB

PDF (Volledig document), 78.40 MB

I · `l
M , srorvvoonn. 71 i
H Want wel spreekt het vanzelf, dat alleen Christus onze
Koning ons door de inwerking van den Heiligen Geest saam kan
_ brengen; en daarom moet elke vereeniging op kerkelijk gebied
een vrzeeázf der gebeden zijn. Maar wie het bidden verstaat, .
l gelijk Gereformeerde Christenen dat begräpen, diens smeeking
zal opgaan, niet alleen om de inwerking van den Heiligen Geest -
j op het gemoed, maar even beslist om het licht van den Heiligen ' er
i Geest in ons denken. En overmits nu alle goed gebed onder- l
stelt, dat men ook de hand aan den ploeg sla, en geen be-
i ginsel zelfs van handelen in zake de geïnstitueerde kerk zonder _
p een oordeel des eerszfemrás bestaanbaar is, kan toch het geömat-
·,’ maken wm ele mieleáeleri, die tot een juist en bondig oordeel
leiden kunnen, door niemand gewraakt worden. Een dier mid- '
` delen nu is, buiten tegenspraak, de kennisse van ons Gerefor-
i H · meerd kerkrecht, gelijk dit, ten prüs van het kostelükst bloed,
` op de Hiërarchie van Rome en het Sektarisme der Weder­
ik doopers veroverd is, en uit dien hoofde durft ook deze mijne
. bädrage tot de juister kennisse van dit kerkrecht op de waar­ i _
{ deering der broederen, en op een van mijn God afgebeden
, zegen, hopen. `
je Amslerelam, 16 September 1890.
'I
. in j