HomeSociale paedagogiePagina 9

JPEG (Deze pagina), 582.20 KB

TIFF (Deze pagina), 5.08 MB

PDF (Volledig document), 19.62 MB

7 .
samenleving de politiek zuiver wordt, de levensonrust ·
zich zal klaren.
Zoo schetste ik in ’t kort het verband tusschen sociale
‘ paedagogie en politiek. .
Nu is het te begrijpen, dat een politiek die deze chao-
V tische samenleving tot harmonie zal stijlen, moet uitgaan
van een inzicht in de ,,oorspronkelijke Harmonie" waarin
de menschheid heeft geleefd, van de ,,Zondeval", waar-
door deze harmonie werd verstoord, en van het karakter
der historische machten van de Toekomststaat met geso-
cialiseerde productie, waarin de oorspronkelijke Harmonie
{ op hooger plan zal worden hersteld.
Over al deze drie een enkel woord.
II. r
De heer Ligthart vroeg mij langs wetenschappelijke
weg aan te toonen, dat het Paradijs, waarvan de Bijbel
verhaalt, geen droombeeld is, maar op werkelijkheid is
gegrond. Y .
Ten eerste heb ik het niet gehad over het Bijbelverhaal,
maar over een harmonie in de oorspronkelijke menschheid. j
D In hoeverre de Paradijsmythen uit de herinnering j
daarvan moeten worden verklaard, zal ik hieronder zeggen. J
Maar ik zou wel eens willen weten op welke werkelijk- j
+ heid ze anders gegrond zouden zijn. Zuivere verzinsels
f I kunnen ten eerste niet zóó algemeen voorkomen bij volken, {