HomeSociale paedagogiePagina 7

JPEG (Deze pagina), 585.09 KB

TIFF (Deze pagina), 5.08 MB

PDF (Volledig document), 19.62 MB

I ‘ I.
l Het is niet gemakkelijk om van dit probleem een over-
zicht te geven, ten eerste om zijn omvang, ten tweede
omdat de publieke belangstelling er niet op georiënteerd
is. Dergelijke politieke problemen lijken onwezenlijk -
maar zijn ’t toch niet, zooals blijkt uit de belangstelling,
_ die deze schetsen _hebben gewekt. Op zich zelf is dat
al een leerzaam feit.
Totnutoe werd de politiek ‘) beheerscht door parlemen-
taire vraagstukken. Eigenlijke cultuurproblemen, sociaal-
paedagogische, aesthetische, religieuze enz. kwamen als ·
bij de z.g. antithese politiek alleen op als hulpmiddelen
voor de parlementaire politiek, wat nu juist niet dienstig
was om het aanzien er van te bevorderen.
Wel heeft in 1870 op het Vaticaansche concilie de
R. K. kerk een strijd op leven en dood met de winst-
' bejagende liberale politiek aangebonden, maar het duurde
slechts enkele jaren of de vroegere doodsvijanden ver- i
bonden zich tegen de opkomende arbeidersklasse en de
zoo frisch ingezette politiek tot verdediging van geeste- l
1) Men denke bij politiek niet aan iets leelijks. Politiek is de ` i
, macht die het algemeen wil leiden. Zoo is b.v. ook de kerk een
politiek lichaam. JAN L.