HomeSociale paedagogiePagina 34

JPEG (Deze pagina), 701.21 KB

TIFF (Deze pagina), 5.15 MB

PDF (Volledig document), 19.62 MB

5 ‘ s
. ;
32 1
lj 1
J H
den N utztieren sondern mit solchen Arten die der Mensch lt
e ’ ’
­ .. .. .. l
$5 bloss zu seinem Vergnugen oder fur dan Kult der Gotter
li; ' «¥g§Z;':Qï,g§§,
Ei häït (S· 28-)
jt Der Besitz sinkt mit dem Besitzenden ins Grab, dessen ;‘;
persönliche Ausstattung er im Leben war. (S. 23.) ”
" ‘
Het kapitalisme heeft deze ,,pretium affectionis", de Y
lt __ _ _ x ai
persoonlijke waardeering van het bezit gedood om plaats
; te maken voor het ziellooze bezitten om het bezitten
i ëfi ·;‘.
g van geld en ,,waren". Wij hebben niet meer de degelijke ,,
l ,,erfstukken" van onze voorvaderen, toen de dingen
eigennamen kregen. Het zwaard Durandal heeft plaats
gemaakt voor fabr1ekmat1ge warenproductie ,,tegen con-
‘ t
curreerende prijzen". Zoo is de ontwortelde abstracte '
j mensch ontstaan die ,,van alle markten thu1s" is en
aan niets hecht, een sceptische cynische mensch zonder
; * 1f·¥’e`»­’·.·­J3‘f
l .. . . .. r ­­ ·
l persoonlijkheid maar vol theorieen over de persoonl1jkhe1d.
lï __ _
g Sombart beschrijft deze ontaardmg van de moderne
“ mensch uitvoerig in Die Deutsche Volkswirthschaft im D
5 . . . . . lx ik
1 19. Jahrh. . 484 enz. H1 laat zien hoe de oors ronkeli ke
* ` ‘i”‘£­·.‘:
5. harmon1e toen de schoonheid heerschte over de nuttigheid .=;.
• » ·‘v‘·.5·¢E;.·v:’ ·
E . ‘
ï weer terugkeert als ,,tegentendenz" al 1S het ook op
l ·
l andere en goddelijker wijze dan Sombart bedoelde . . .
l ,,Dam1t beginnt denn nun amc ganz neue I{2¢Zzfzw·ep0che:
die Epoche der sinnlichen künstlerischen Kultur. Das
l ïïï°
leitende Prinzip der bildenden Kunst: d1e Anschauhehkeit
. . i
j wird zum herrschenden Kulturpr1nz1p überhaupt. t_5·§ ;;_jgz_
»