HomeSociale paedagogiePagina 30

JPEG (Deze pagina), 657.00 KB

TIFF (Deze pagina), 5.08 MB

PDF (Volledig document), 19.62 MB

II e
E 28 j
I vinden om in het bewustzijn twee systemen van ziels­ T `
, machten te onderscheiden: menschelijke zielsmachten,
, die waarnemen, redeneeren en willen en goddelijke ziels­
Q machten (beter geestesmachten), die zonder de zintuigen, ‘ j
I door intuïtie, kennis nemen van de omgeving. De eerste
_ zielsmachten vormen met elkaar de ,,natuurlijke mensch" I
° der theologen, de ,,ziel" in engeren zin, het ,,begeerte
lichaam" of ,,karma" der theosofen, de tweede vormen
den ,,goddelijken mensch", de ,,geest" door de theosofen
onderverdeeld in Manas (het intuïtieve weten), Buddhi (het
intuïtieve handelen en Zktmä (de liefde, de vergoddelijkte
I begeering, het goddelijke verlangen, de aanbidding enz.), _
die de openbaringen zijn van drie met elkaar harmonisch
samenhangende goddelijke werelden.
De goddelijke zielsmachten zijn ,,ons" ingeschapen, de
menschelijke hebben zich eerst ontwikkeld in de samen-
leving. Op deze alleen past dus de historisch-materia­
listische leer, dat het menschelijke bewustzijn een pro- E
duet is van de ontwikkeling der techniek. Toen deze '
I techniek zich begon te ontwikkelen, de samenleving
I samengesteld werd, de goddelijke intuïtie onvoldoende
was en berekening en overleg noodig werden - at de .
I mensch van de boom der kennis, brak de oorspronkelijke
J harmonie, werd de goddelijke mensch op de achtergrond I
gedrongen en brak de bewuste samenleving in het persoon-
lijke bewustzijn door de ontplooiing van de raardsche gi
rv
s
I
I;