HomeSociale paedagogiePagina 28

JPEG (Deze pagina), 605.58 KB

TIFF (Deze pagina), 5.03 MB

PDF (Volledig document), 19.62 MB

#
l 26 · o
de staatsrechterlijke problemen gaat beperken, de aanleg
à van de nieuwe Rechtsstaat.
Naarmate de Marxisten aldus het socialisme gaan t
l begrijpen, zullen zij zien, dat hun politieke verantwoor- l V
delijkheid ligt op het ideologische gebied en niet op het i
economische of staatsrechterlijke en als de politieke
E atmosfeer op deze wijze tot klaarheid komt, zullen vele
problemen, die nu nog in de lucht schijnen te hangen, l
op de vaste grond komen te staan. Ti/’g9'sgcev·égc vraag-
stuk/een ïzcbbcn een politie/ce oorsprong en de crisis in
de wijsbegeerte is de ideologische reflex van een politieke l
l crisis in de samenleving en veel wat ik hier schrijf zal
duidelijk worden vanzelf, als het politieke leven zich
verdiept, op de wijze die hier is aangegeven.
I vi. X
Ten slotte het moeielijkste probleem: wat is het ,
karakter van de herstelde mensch in de herstelde .
menschheid? Het historische materialisme leert ons te ‘
p A letten op de sociale omgeving, vooral het bedrijfsleven,
j om het persoonlijke bewustzijn te begrijpen. Wanneer in
i die sociale omgeving zoo’n geweldige revolutie gebeurt
als de socialiseering der productiemiddelen na jaren van
hevige revolutionaire burgeroorlog, is het te begrijpen,
dat het persoonlijke bewustzijn diep daardoor zal worden
¤
l l