HomeSociale paedagogiePagina 25

JPEG (Deze pagina), 635.64 KB

TIFF (Deze pagina), 5.06 MB

PDF (Volledig document), 19.62 MB

~ l
i l
g 23 i
si ergens een geestelijke eenheid aller menschen zijn, een
geestelijke staat, een z.g. kerk, waarin de menschen ge-
i meenschappelijk aanbidden en gemeenschappelijk gelukkig
‘ zijn in vrede, zooals zij in de menschelijke staten ge- l
j meenschappelijk handelen, maar die kerk is volgens de J
protestantsche theologie ,,verborgen", d. w. z. opgeborgen. l
Zij bestaat niet inderdaad, maar alleen in het begrip als
theologische geleerdheid. Ten slotte is de kerk bij de
liberalen zoo degelijk verborgen, dat ook deze theologische
; geleerdheid maar weer is opgeborgen in de retrospectieve {
p afdeeling der geschiedenis, waar de curiosa bewaard
worden: het geweten is vrij, de goddelijke sociale machten 4
. l zijn dood.
’ Wel handhaaft de katholieke kerk nog het inzicht, dat
verborgen sociale machten geen werkelijkheden zijn,
? l maar de werkelijkheid der goddelijke machten die wij in
i die hoek te zien krijgen, verdient zoo gauw mogelijk en
g zeer afdoende te worden ,,verborgen".
Alleen het proletariaat kan de goddelijke sociale machten
scheppen, die organisch vereenigd zijn met de mensche- W
p lijke, omdat zij de historische roeping heeft dit te doen. j
Het proletariaat was uitgestooten uit alles, om een geheel A
nieuwe menschheid te kunnen stichten. Het begon te
ontwaken om zich te wapenen tegen de verschrikkelijke
, onmenschelijkheden van het kapitalisme, maar naarmate
het ontwaakt, naar die mate voelt het een hooger doel in
i E