HomeSociale paedagogiePagina 23

JPEG (Deze pagina), 633.04 KB

TIFF (Deze pagina), 5.02 MB

PDF (Volledig document), 19.62 MB

`
i 21
te geven van de ,,productie-verhoudingen" waarin zij
onderling tegenover elkaar kwamen te staan bij het l
gemeenschappelijk gebruik der technische hulpmiddelen;
i waardoor dus het verstand van een zuiver technische tot
een sociale functie werd als de bewnstworclelng der samen-
t lening, die bij dieren en in de (in dezen zin) voorhistorische l
menschheid nog onbewust was).
W Op deze wijze staat het socialisme als een nieuwe l
wereldbeweging tegenover de ,,voorgeschiedenis", want J
, in het proletariaat is een nieuw bewustzijn van het )
kwade ontwaakt, dus ook een nieuw bewustzijn van het
goede en het heil der menschheid. Zooals het Christendom
door het stichten van nieuwe sociale machten (de kerk)
op hooger en verhevener en machtiger wijze het kwade
zag en overwon, zoo moet het proletariaat zich opwerken l
` uit de diepste diepte der vernedering en lijden om weer
en nu voor goed, door het stichten van de Toekomststaat,
het kwade te overwinnen. Met een nieuw inzicht in het ,
kwade ontstaan de nieuwe sociale machten tot over-
{ winning daarvan, begint dus een nieuw geschieden, en .
de theorie van deze socialistische beweging moet het j
W karakter van deze nieuw­wordende sociale machten onder- i
zoeken, en de zedelijke gevaren die de sociale eenheid
bedreigen onder oogen zien, om de menschen daarvoor
ja , te waarschuwen en het politiek bewustzijn op te voeden
' tot eensgezind, georganiseerd overwinnen daarvan.
. L___nW .