HomeSociale paedagogiePagina 22

JPEG (Deze pagina), 633.29 KB

TIFF (Deze pagina), 5.02 MB

PDF (Volledig document), 19.62 MB

2 s
2
20 g
wi e
niet grondig kan worden bestudeerd, als de verschillende
antwoorden die op deze vraag werden gegeven niet
onderzocht werden.
Niets verbitterde in de eerste tijden der Hervorming 'j
zöózeer de Katholieken tegen de Protestanten, als de ë
ç twee leerstellingen omtrent de verhouding waarin God
5 stond tot het zedelijk kwaad." .
f Voor de derde maal dus komt dit vraagstuk op in
. een tijd, die even revolutionair is als de aanvang der
nieuwe geschiedenis en als de tijd der Hervorming. i
Bewijst dit feit niet, dat het probleem van de zonde
f het machtigste probleem is en de ziel van iedere
revolutionaire beweging? Meuwe soolale machten komen
steeds op als zfegenlendenz van de oude, die dr·e’l_qen de
mensohheld le szfowlen [ln een afgrond van zonde en ellende.
Zoo ontstond het socialisme als tegentendenz tegen het
kapitalisme, dat zijn laatste machtsgeweldigheden (de
trasts enz.) ging ontplooien en Marx stond ook dadelijk
ien misschien wat le uitsluitend, tegenover het probleem '
van het kwade, dat hg) eerst in zijn ware oorsprong
schouwde - in de economische machten. (H. P. Blavatsky
E spreekt in de Geheime Leer van de ,,Duisternis" die
over de menschen kwam bij het ,,ontwaken van het
Verstand". Maar het verstand ontstond door de ontwik- ‘
keling der techniek en door deze bewustwording zochten ij
' de menschen, door dat zelfde verstand zich rekenschap
x
E · r L, ojjrj .