HomeSociale paedagogiePagina 16

JPEG (Deze pagina), 615.89 KB

TIFF (Deze pagina), 5.08 MB

PDF (Volledig document), 19.62 MB

W 1
u R
. l
14
,,Eens, toen Kung­ni (Confuoius) uitrustte, zeide de {
ä meester tot zijn leerling Shang, die bij hem zat:
j ,,Shang, de oude koningen kenden een volmaakte en H
j alomvattende gedragslijn, waardoor zij in harmonie leefden
met alles onder den hemel. Daardoor leefde het volk
in vrede en er was geen kwaadwilligheid tusschen hooger
en lager geplaatsten. Weet gij, wat het was?" ·
Shang stond op van zijn mat en zeide:
,,Hoe zou ik, die zoo weinig begrijp, dit weten!"
ik De meester zeide toen: j
Ik ,,Het is de vereering der voorvaderen, want deze is j
l‘ de wortel van alle deugd en de stam waaruit alle zedelijke
§ leeringen groeien. Ga zitten en ik zal het u uitleggen. {
jj Wij hebben ons lichaam, tot ieder haartje en ieder stukje
jjï huid, van onze voorvaderen ontvangen en wij mogen
hen niet beleedigen of verwonden, dat is het begin der
vereering. Wanneer wij ons karakter hebben gevestigd
door de` vereering, zoodat onze naam schijnt in de
toekomst en onze voorvaders door ons verheerlijkt worden,
jg. is dat het einde der vereering. Het begint met de dienst
aan de voorvaderen, het gaat voort in de dienst van de L
voorvaderen en het is volmaakt door de bevestiging van
het karakter?
Onze voorvaders leven in ons als ons diepste wezen, ‘
dat tot bewustwording dringt, zoo hevig dat het ,,Ken
11 zelf" door Hegel de hoogste wet genoemd werd. ?
ä . ’ f ï
á I .
t