HomeSociale paedagogiePagina 15

JPEG (Deze pagina), 601.09 KB

TIFF (Deze pagina), 5.00 MB

PDF (Volledig document), 19.62 MB

i 13
de burgerlijke wetenschap, waarvan de beteekenis overschat
wordt, heeft zich hieraan nog niet gelegen laten liggen.
Maar dit zijn bekende feiten - buiten de burgerlijke
wetenschap. Ieder weet, dat wij het ,,pr0duct zijn van j
het verleden", ieder voelt meer of minder duidelijk dat l
J verleden der menschheid in zich, dat door studie der
i geschiedenis bewust gemaakt wordt, het is alsof dat alles
ons is overkomen, er is een vreemde sympathie tusschen
l ons en ons voorgeslacht, het is alsof het bezinksel, de i
I essence van hun leven in ons sluimert en of wij een i
l heilige plicht hebben deze wonderlijke werelden, die hun j
G lijden en strijden op aarde hebben gebracht, en die ver- I
borgen zijn en bewaard liggen in ons lichaam, te _
[ ontdekken en of wij eerst bewust worden van ons zelf
, door deze ,,vereering der voorvaderen? Met wat een
l aandoenlijke eerbied leeft niet het Joodsche volk in de
ë herinnering van hun oude heldentijd, heeft dit hun niet
{ de kracht gegeven duizenden jaren van verdrukking te j
’ weerstaan? Misschien moeten wij wel alle mythologie
ll beschouwen als voorvadervereering, zooals dan ook vele
mythologen beweren. (H. P. Blavatsky zegt dat aan alle
· mythen een historische kern ten grond ligt.)
l De Hsiao King, een der klassieke werken uit de
Chineesche litteratuur dat handelt over deze voorvader- 1
’ vereering (Sacred Books of the East IH, 465-488) l
begint aldus: n
L
`
E
a