HomeSociale paedagogiePagina 13

JPEG (Deze pagina), 621.47 KB

TIFF (Deze pagina), 5.03 MB

PDF (Volledig document), 19.62 MB

11
van niets worden aangetoond, want de wetenschap kent
alleen waarschijnlijkheden, geen waarheden, maar ,,langs
zedelijke weg" kan de sociaalpaedagogische beteekenis
(de ,,waarheid" in pragmatische zin) wel worden bewezen. ,
` Hoe armoedig is onze tijd, die niet gelooft in een vredig H
verleden en in een heerlijke toekomst omdat zij er niet _ v
naar verlangt en hoe rijk, hoe krachtig is het verleden p
(de Middeleeuwen b.v.) toen de waarheid nog ,,leefde" i
· en nog niet tot geleerdheid was gestorven, toen zij nog j
een zedelijke kracht was en inspireerde. Ik ben over- i
tuigd, dat de heer Ligthart met deze inzichten het t
geheel eens is. Ook hij zal met Van Deyssel zeggen,
_ dat getuigen meer is dan bewijzen en dat de paedagogie
vooral de zedelijke krachten in de mensch moet opvoeden.
Hij bedoelde met zijn vraag dus niet het zelfstandig
recht van de zedelijke overtuiging aan te tasten, maar
h stelde het probleem hoe de onomstootelijke feitelijkheid
daarvan aansluit aan onze wetenschap. Zijn vraag was e
slechts minder juist gesteld.
Het wetenschappelijk vraagstuk staat dus niet voor
i A het probleem of de. paradijsmythe waar is, want de
, wetenschap zal het zoo Zang verontrust worden door deze
,,mythe", tot zgh de historische hem er in heeft ontdekt `
' _ en dit zoeken reeds is een bewijs dat er een historische
, kern in zit, maar wat onderzocht moet worden is dit
{ » ,,occulte vermogen" om tot een kennis te komen van wat