HomeSociale paedagogiePagina 11

JPEG (Deze pagina), 627.56 KB

TIFF (Deze pagina), 5.10 MB

PDF (Volledig document), 19.62 MB

9
verborgen broederlijke eenheid te stalen tot een plicht
die verborgenheid aan het licht te brengen, en in een
strijd op leven en dood tegen velerlei private belangen,
de harmonische toekomst te bezwèren - wat het wezen
is van de klassenszfrybl. Want wat wil het proletariaat
anders? Het de anarchie der productie op tot sociale
eenheid, ontneem de vreeselijke sociale machten (trusts!)
aan personen, die geen sociale verantwoordelijkheid
voelen en breng die over aan een zedelijk lichaam,
waarvan de handelingen onder controle van allen staan,
dan kan het economische leven wettelijk worden genor-
‘ meerd en tot harmonie gebracht door een Arbeidsstaat,
j K zooals het rechtsleven nu al staat onder de normen van l
een zedelijke staatseenheid, hoe jammerlijk verstoord j
j die ook is door de losloopende private economische
i belangen.
g Ik heb dit geschreven om te laten zien dat er twee
j in soort verschillende criteria van de waarheid van een
j voorstelling zijn, die ik als uiterlijk en innerlijk wil onder-
scheiden. De uiterlijke criteria zijn de bewijsstukken,
l dat iets werkelijk gebeurd is, zonder rekening te houden
_ met de beteekenis van het gebeurde. Wanneer men van i
mij dergelijke bewijsstukken vraagt, kan ik ze niet
overleggen. De wetenschap, die ze had moeten verzamelen,
hl heeft schromelijk in deze haar plicht verwaarloosd. Green l
j , enkele anthropoloog heeft bij mijn weten het ontzaggelijke 1
6
l ` {