HomeSociale paedagogiePagina 10

JPEG (Deze pagina), 646.57 KB

TIFF (Deze pagina), 5.10 MB

PDF (Volledig document), 19.62 MB

li
tl 8
die elkaar niet kennen en elkaars taal niet spreken, als
dat het geval is met al de voorstellingen over een heer-
j lijke jeugd der menschheid, die overal op de aardbodem
leven. Deze voorstellingen kunnen onmogelijk zoo’n macht
over de gemoederen hebben als zij slechts verzonnen
waren en niet geïnspireerd, als er geen schoonheid, geen
heerlijke objectiviteit in zat, geen goddelijke dwang ze
te denken en te ondergaan als een zedelijke macht, die
de groote mythendichters (o. a. van het Bijbelverhaal)
j hebben opgeheven tot deze schouwingen. Bovendien, die
l meer of minder vage voorstelling van een eenheid die I
in ons allen leeft, is het eenige wat wij allen gemeen
hebben, voor het overige is de menschheid tot een bijna ‘ K
hopelooze verwarring uiteengeslagen. Het is alsof dat ,
l één huisgezin was waaruit wij allen zijn voortgekomen
l die nu elkaar tot de dood toe bestrijden. Het gevoel trots ‘
jl alles tot een menschheid te hooren, met elkaar één
l organisme te vormen, dat de basis is van alle staatsvor­ l
ll ming en van alle zedelijke verplichtingen is op gèèn l
wijze verklaarbaar dan uit de theorie van een gemeen- ·
T schappelijke oorsprong uit één organisme, waarin dat
,; gevoel met in sirjd was met de wm·lceZçj`k7zc/ic!. En alléén
l die theorie, die de mogelijkheid der hereeniging tot een
gelukkige harmonie van alle menschen stelt, die nu
overdekt is door het puin van allerlei persoonlijke ·‘
belangen, is in staat deze oerdiepe overtuiging van een {
j ¢
jl
l
lg "