HomeIets over de belangen van het notarisambt, naar aanleiding van het Wets-ontwerp tot regterlijke indeeling van ons rijkPagina 8

JPEG (Deze pagina), 521.28 KB

TIFF (Deze pagina), 5.90 MB

PDF (Volledig document), 4.71 MB

"‘ " ’ :""" " " "’ ’’"" H H · · - ·· ~ ·
bil `
I; I
8
; Notarissen als ’t ware worden teruggedrongen, zouden zij,
` die aan geene grenzen zijn gebonden, zich spoedig in de
plaats der Notarissen trachten te dringen, en het Notaris-
I ambt, dat zoo hoog in aanzien behoorde te staan, zou in
I de oogen van het publiek veeleer dalen. pi
I Wij hoopen, dat men met het hier ontwikkeld gevoelen e ·­_,,j_
I algemeen moge instemmen. Wij vertrouwen van Regering
en Vertegenwoordiging, dat zij de eer van het Notarisambt j egi_`i_
Waardiglijk zullen handhaven! I
, E
·
I · ‘


r
I
I
I
i I