HomeWenken voor den veehouderPagina 8

JPEG (Deze pagina), 905.14 KB

TIFF (Deze pagina), 7.06 MB

PDF (Volledig document), 20.26 MB

V ’
6
Boven de bemesting met enkelvoudige meststoffen, heeft -
Nitrophoska IG dan de volgende voordeelenz
le. Nitrophoska IG werkt zeker, omdat het de drie voornaamste
plantenvoedende stoffen: stikstof, fosforzuur en kali bevat,
in gemakkelijk opneembaren vorm en in een goede ver-
houding. Van alle voedingsstoffen wordt op de beste wijze
geprofiteerd. wanneer het in de juiste hoeveelheid en op
den juisten tijd wordt gegeven.
2e. In Nitrophoska IG_zijn stikstof, fosforzuur en kali innig met
elkaar verbonden, zoodat het gras regelmatig gevoed wordt.
3e. Nitrophoska IG heeft een zeer hoog gehalte aan voedings-
stoffen.
4e. Nitrophoska IG is door haar korrelige natuur gemakkelijk
uit te zaaien.
5e. Nitrophoska IG bespaart de kosten van het zelf mengen.
6e. Nitrophoska IG brengt gemak bij de bemesting, met één maal
uitzaaien, worden de drie plantenvoedende stoffen gegeven.
7e. Nitrophoska IG werkt arbeidsbesparend. men behoeft slechts
kleine hoeveelheden te vervoeren en uit te zaaien.
GEBRUIK VAN DE VOLLEDIGE MESTSTOF
NITROPHOSKA IG OP HET GRASLAND.··
, Per H.A. te geven in den vorm van:
j Nitrophoska Nitrophoska Nitrophoska
·= ·== ·¤ '.tï&'l¥.ä"¥. ""'
1s.5:16.5:20 17.5:13:22 15:11:26.5 KG NHA ""¤*l°"
K.G. { K.5. K.G. ` ` ' ` _
Tel gCVE!l, 200dfá
l) Voor gras, men het grasland
om in te 360-480 340-450 400-530 60-80 v•2<¤_l<¤¤lv¤<=¤<=¤­
kuilen. Lvégäing bestemd '
Ongeveer de helft
2) Oäooüand 360-600 340-570 400-670 60-100 {;§,§gd;",,‘;ï',;ï§g; j
‘ na de lc snede.
l .___________à________
1 I Het best in meer-
3) Op l I Eféä2?“’£§?d‘Lï'áë'
) Wcüandl 480-720 450-680 J 530-800 80-120 §&t€äê,:,,_1ä,30
100 x. .
I

d. De stikstofbemesting van grasland.
Wanneer men bedenkt, dat voor een snellen grasgroei groote
hoeveelheden eiwit gevormd moeten worden en de stikstof de
l .