HomeWenken voor den veehouderPagina 7

JPEG (Deze pagina), 1.05 MB

TIFF (Deze pagina), 6.99 MB

PDF (Volledig document), 20.26 MB

I
5
· kali aanwezig moet zijn, om de waardevolle stikstof geheel tot
uitwerking te brengen. ‘ ‘ __
Men geve dus in den winter of in het vroege voorjaar op
alle gronden voldoende slakkenmeel (of superfosfaat) en kalizout;
bij gebruik van stalmest kan men_ daarbij met ongeveer 2/3 der
kunstmestgiften volstaan.
` Voor de volledige bemesting moest men, tot voor kort, de
fosforzuur·, kali- en stikstofmeststoffen in den regel, afzonderlijk
toedienen; hiervoor moesten dus in den regel op meerdere tijd-
stippen de drie meststoffen gegeven worden; niet alleen is deze
bemesting zeer bewerkelijk, doch vaak werd de goede verhouding
tusschen de plantenvoedende stoffen, tot schade van den vee-
houder, uit het oog verloren.
Met de verschillende vormen van de volledige meststof
0 Nitrophoska IG, die en stikstof en fosforzuur en kali bevat, is
het mogelijk het grasland. inplaats van met drie enkelvoudige
j meststoffen, met slechts één meststof te bemesten.
De volledige bemesting zal men dan ook in den regel op
hooi- en weiland als Nitrophoska IG kunnen geven, omdat men
hierbij niet gebonden is aan één bepaalde verhouding, doch,
0 zoo noodig, kan meneen Nitrophoskavorm gebruiken met een
f andere verhouding, die het best in overeenstemming is met den
bodem en het te bemesten perceel.
1 ‘ "‘`` Van de verschillende vormen zijn voor Nederland van belang:
0 Nitrophoska IG 16.5: 16.5:20, met 16.50/0 stikstof, 16.50/0 fosfor·
J zuur en 200/0 kali.
j Nitrophoska IG 15.5:15.5: 19, met 15.50/0 stikstof, 15.50/0 fosfor·
j zuur en 190/0 kali (de kali uit zwavelzure kali).
I Nitrophoska IG 17.5:13:22, met 17.50/0 stikstof, 130/0 fosfor·
zuur en 220/0 kali.
a Nitrophoska IG 15:11 :26.5, met 150/0 stikstof, 110/0 fosforzuur
0 en 26.50/0 kali. .
De verhouding tusschen de plantvoedende stoffen is in: I
­ Stikstof Fosforzuur Kali
. Nitrophoska IG 165:165:20; = 1 _ 1 _ 11/
en Nitrophoska IG 15.5: 15.5: 19 ' ' "‘
_ Nitrophoska IG 17.5: 13:22 == 1 : 0/, : 11/4
Nitrophoska IG 15:11 :26.5 = 1 : 0/0 : 10/0
" Op goede gronden met een voldoende gehalte aan fosforzuur 0
en kali, zou men van Nitrophoska IG 17.5 : 13: 22 gebruik kunnen
1 maken; op kaliarme gronden zou men Nitrophoska IG 15: 11 :26.5,
die in verhoudingtot de stikstof veel kali bevat, kunnen gebruiken.
In de meeste gevallen zal men in Friesland van Nitrophoska IG
16.5: 16.5:20, die 16.50/0 stikstof, 16.50/0 fosforzuur en 200/0 kali
bevat, gebruik kunnen maken.